Informatie voor Professionals

Diagnostiek Akkermans verzorgt psychodiagnostisch onderzoek voor u, zoals persoonlijkheidsdiagnostiek, neuropsychodiagnostiek, ADHD-onderzoek, intelligentieonderzoek en psychodiagnostisch onderzoek naar autisme spectrum stoornissen en hechtingstoornissen.
Diagnostiek Akkermans kan door u specifiek gewenste testen afnemen. Ook kunnen wij uw min of meer gerichte diagnostische vraag vertalen in psychodiagnostische termen en daarop met een testbatterij antwoord geven.

Diagnostiek Akkermans neemt zowel web-based testen af als face to face en eventueel ook op verschillende locaties.

Voor het aanmelden van u cliënten kunt u een mail sturen naar info@diagnostiekakkermans.com. U zal dan een aanmeldformulier retour krijgen.

Aanvragen en declareren  

Aanvragen uitsluitend door professionals in de SGGZ:
U vraagt het onderzoek zelf aan en declareert in uw openstaande dbc. Diagnostiek Akkermans declareert bij u voor de dienstverlening een duidelijk gespecificeerde nota, waarin u de direct en indirect bestede tijd vindt, alsook de administratie-, huur- reis- en testkosten. . De directe en indirecte tijd kunt u in uw eigen ZPM schrijven. Wij hebben onze prijzen zo scherp mogelijk vastgesteld, zodat wij ruim binnen de uurprijs van uw ZPM blijven. Meestal is dit gunstig voor u. Een uitzondering hierop kan zijn als uzelf al een dbc van net boven de 1800 minuten of van meer dan 3000 minuten declareert. Kijk ook naar onze tarieven.

Aanvraag door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist:
Als een cliënt een medische verwijzing heeft, een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist voor specialistische niet-klinische ggz-zorg, kan Diagnostiek Akkermans een psychodiagnostisch onderzoek en veelal een behandeling doen. De verwijsbrief moet een vermoedelijke diagnose bevatten en een aanvraag voor behandeling.

Cliënt vraagt het onderzoek zelf aan:
De cliënt vraagt zelf aan en betaalt het onderzoek ook helemaal zelf. De cliënt meldt zichzelf aan bij Diagnostiek Akkermans via info@diagnostiekakkermans.com.  Het onderzoek komt niet in een medisch dossier.

Wie kan verwijzen?

Diagnostiek Akkermans is een psychodiagnostisch instrument voor tweedelijns GGZ-hulpverlening (SGGZ). Psychiaters, Klinisch- en GZ-psychologen en Psychotherapeuten kunnen verwijzen.