Algemeen:

U heeft zich aangemeld bij een onafhankelijke psycholoog die niet gebonden is aan voorwaarden van zorgverzekeraars. Je hebt geen verwijzing nodig van een huisarts. Er zal geen diagnostische informatie geleverd worden aan zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars oefenen geen invloed uit op duur en soort behandeling.

Kosten zijn 100 euro per 60 minuten (vrijgesteld van BTW).

Dit bedrag zal niet, geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Deze hulpverlening zal vallen onder alternatieve geneeswijzen/ psycho-sociale hulpverlening.

De factuur dient eerst betaald te worden en kan nadien gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Op iedere factuur staan mijn AGB-codes en uw cliëntgegevens vermeld.

Ik adviseer u om tijdig uw zorgverzekeraar te raadplegen aangaande eventuele vergoedingen. Hierbij kunt u gebruik maken van mijn AGB-code. Hierdoor zult u niet voor verrassingen komen te staan.

Het leeuwendeel van de mensen in behandeling vindt het fijn om dergelijke problematieken en klachten privé te houden. Het plakken van labels op personen kan ook nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een andersoortige risicoverzekering. Confrontatie vanuit uw zorgverzekeraar zal hierdoor niet aanwezig zijn. Tevens geeft het voordelen ten opzichte van de welbekende stigmatisatie, binnen mijn behandelingen zal hier geen sprake van zijn.

Informatie over u als cliënt is bij mij privé en valt onder mijn beroepsgeheim als psycholoog NIP.

De titel ‘psycholoog’ is niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Door het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP te gebruiken, laat u zien dat u lid bent van onze vereniging en beschikt over een universitair diploma in de psychologie én ervaring heeft als psycholoog. Een kenmerk voor kwaliteit